fbpx

kullanim-sartlari

Kullanım Şartları ve Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirme ve KVKK Aydınlatma Metni

EstetikTakvimi.com da Sağlanan Hizmetlerle İlgili Kullanım Şartnamesi

Genel Hükümler

İşbu hizmet şartnamesinde adı geçen EstetikTakvimi.com bundan sonra site olarak adlandırılacak, kullanıcı şartnamesini kabul ederek site hizmetlerinden faydalanmak isteyen ve kayıt işlemlerini tamamlayarak siteye üye olan kişiler bundan sonra kullanıcı olarak, Doktor ve diğer meslek isimleri belirtilmeyen site kullanıcıları ise uzman olarak adlandırılacak, Estetik ve benzeri güzellik, bakım hizmetlerinin verildiği yerler ise kurum olarak adlandırılacaktır. Bu kullanım şartnamesi ek bir sözleşmeye ihtiyaç duymaksızın kullanıcı için bağlayıcıdır.

Hizmet Tür ve Kapsamı

Bu site uzman ve kurumların şehirlere, ilçelere ve hizmet ettikleri kategorilere göre kataloglanmış bilgilerini içerir ve tüm bunları kullanan kullanıcıların değerlendirmelerini yayınlar. Kullanıcılar tüm memnuniyetlerini ve şikayetlerini dile getirebilir fakat tüm hukuki durumlardan kullanıcı sorumlu tutulabilir, site sorumlu tutulamaz. Mevcut site de bulunan kurum ve uzmanlara ait içerikler tüm arama motorlarına açıktır. Bu site Uzman ve kurumlar kendi katalog bilgilerini siteye girilmesini, düzenlenmesini talep edebilir temel bilgilerin siteye girilmesi ücretsizdir ve kullanıcı değerlendirmelerine cevap verebilme olacağı sağlar. Kurum ve Uzmanlar sitenin sağladığı randevu sistemini kullanabilir. Site hizmet kapsamındaki şeyleri dilerse ücretli hale getirebilir, yenilikler yapabilir ve bunu uygun bir zaman önce site üzerinden bildirir. Uzman ve kurumlar hakkındaki değerlendirmeler kullanıcıları bağlar site bunun ile ilgili hiç bir sorumluluk kabul etmez. Hukiki bir durumda kullanıcı bilgileri adli kurumlara istenmesi durumunda verir.

Kullanıcının takip ettiği kurum ve uzmanın yeni bilgileri, hizmeti, görüşleri vs. kullanıcıya gönderilir.

Kullanıcı uzman ya da kurumdan aldığı randevuya gitmez ise bundan site sorumlu tutulamaz. Uzman ya da kurumdan beklediği hizmeti alamayan kullanıcı olursa bundan dolayı siteyi sorumlu tutamaz. Her hangi bir sebepten bir randevu iptal edilecekse bunun tarafları birbirini bilgilendirmekle sorumludur. Site sadece randevu sisteminin kullanımını hizmete sunar bunun dışındaki tüm işlevlerden ve sonuçlardan sorumlu tutulamaz. Site bakım ve geliştirme amacı ile sağladığı hizmetlere geçici olarak ara verebilir.

Kurum ve Uzmanlar ile ilgili görüş bilgilerinin Siteye Eklenmesi

Kullanıcı değerlendirmeleri kurum ya da uzmanın mesleki hizmeti ile alakalı olabilir ve aynı muayene, hizmet alma vs. hakkında sadece bir görüş belirtebilir ayrıca rencide edici ya da uzman ya da kurumu mesleki olarak yıpratacak hakaret içeren kanunlara ve sosyal yaşama aykırı, nefret söylemi vs. gibi görüşlerden doğabilecek tüm hukuki süreçten kullanıcının kendisi sorumludur, bu durumdan site sorumlu tutulamaz. Etik dışı yorum ve görüşleri site yayınlamayabilir veya yayınlanmış olanları silebilir. Adli kurumların kullanıcı bilgilerini istemesi sonrası bu bilgiler en kısa zaman da adli kurum ile paylaşılır.

Site uzman, kurum ya da kullanıcıların kanunları ihlal eden görüş, yorum ve bilgi yayınlamalarından sorumlu tutulamaz.

Art bir niyet ile üçüncü kişilerin gizli reklam ve tanıtımını kurum ya da uzman kataloğundan görüş bildirerek yapılmasına engel olunur.

Kullanıcılar, uzman ve kurumlar kendi ya da başkalarının profil ve kataloglarında hiç bir şekilde gerçeğe aykırı iftirada bulunamaz.

Uzman ve kurumların kendi kataloglarına üçüncü kişilere kullanıcı oluşturup yanıltıcı fake yorum ve görüş yazdırması yasaktır.

Uzman ve Kurum Bilgileri

Siteye eklenmiş tüm bilgi ve resimler için kurum ya da uzman 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda belirtilen işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve gösterim hakları ile birlikte sınırlı olmayan, devamlı ve karşılıksız bir fikri mülkiyet hakkı lisansı sağlamış olacağını kabul ve beyan etmektedir. Uzman ve kurumun hesabını silmesi ya da kaldırma talebinde bulunması bunu değiştirmez. Uzman ve kurum mevzu bahsi geçen görseller hakkında siteye rötuş yapmasına izin verir. Kanunlara aykırı veya sosyal yaşama ters resimlerin siteye yüklenmesi kesinlikle yasaktır.

Site doğruluğunu şüpheli bulduğu tüm bilgi ve içerikleri reddetme veya silme hakkını saklı tutar.

Tazminat taleplerinin mahkemelere intikal ettirilmesi, ancak Şikayet/İtiraz/İade prosedürü sonuçsuz kaldığı durumda mümkündür.

Site kullanım şartnamesini değiştirme hakkını saklı tutar ve değişiklik yapılırsa uzman kurum ya da kullanıcıyı kayıt esnasında verdiği e-mail ile bilgilendirir.

Taraflar arasındaki ilişkiler, Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından düzenlenmektedir.

Kullanım Şartnamesinin düzenlemediği konularda ilgili mevzuat hükümleri bağlayıcıdır.

Verilen Hizmetlerle alakalı anlaşmazlıkların çözümünde, İstanbul mahkemeler yetkilidir.

Uzman, Kurum ya da Kullanıcı sitenin bu kullanım şartlarını kabul eder.

İşbu Kullanım Şartnamesi bir önceki Kullanım Şartnamesinin hükümlerini geçersiz kılar ve ayrıca Sitede yayınlandığı gün yürürlüğe girer.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

EstetikTakvimi.com olarak Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını, Kişisel Verilerinizin üçüncü kişilere ve/veya yurtdışına aktarımı ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile EstetikTakvimi.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, sizleri KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde, aşağıda tanımlanan Kişisel Verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, Kişisel Verilerinizi koruma yöntemlerimiz ve politikamızı, işlenen Kişisel Veri örneklerini, veri sorumlusu kimliğini, KVKK Kapsamında kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder.

Bu kapsamda Kişisel Veri tanımı Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

EstetikTakvimi.com Kişisel Verilerinizin hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

EstetikTakvimi.com adresli internet sitemiz ve ileride kurulabilecek sair internet sitelerimiz üzerinden aşağıdaki sayfalar başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak, hasta yorum bölümü (“Yorum Bölümü”), Kullanım Şartnamesi’nin onaylanması ile gerçekleştirilen kayıtlar, İnternet Sitesinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak çerezlerle ekseriyetle anonim veri toplanmaktadır.

Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde EstetikTakvimi.com adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,
E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak, EstetikTakvimi’ne ait veya Estetik Takvimi bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm hizmet satış ve pazarlama ağı (“Satış Ağı”) kanalıyla, satış, pazarlama ve satış sonrası hizmetler kapsamında otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak, EstetikTakvimi.com tarafından veya EstetikTakvimi.com bünyesinde olmayıp üçüncü kişiler tarafından kurulan veya faaliyette bulunan tüm sair hizmet satışı sonrası hizmetler ağımız kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak, EstetikTakvimi.com’un hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

Tarafınızca internet siteniz, sosyal medya yahut sair Kişisel Verilerinizi alenileştirdiğiniz kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz

Bize Sağladığınız Kişisel Veriler: Yukarıda belirtilen kanallar üzerinden tarafımızla paylaştığınız her türlü Kişisel Veriyi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde işlemekteyiz.

Bu kapsamda, İnternet Sitelerimiz üzerinden üyelik kaydı yahut hizmet satın alırken akdedilen profesyonel sözleşmeler ve mesafeli satış sözleşmeleri kapsamında paylaştığınız ad-soyad, doğum tarihi, diploma, öğrenim durumu, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası, e-mail adresi, adres gibi Kişisel Verileriniz, İnternet Sitelerimizin Online Randevu hizmetinin kullanımı esnasında paylaştığınız müsaitlik durumunuz ve takviminiz gibi Özel Nitelikli Kişisel Verileri de barındırabilecek Kişisel Verileriniz, bir hizmetin ifası için paylaştığınız Kişisel Verileriniz.

Otomatik Yollarla Toplanan Kişisel Veriler Dahil Sair Bilgiler: Otomatik arama motorları, görüntü ve ses kaydı cihazları veya Çerezler vasıtasıyla otomatik şekilde toplanan Kişisel Verinizi işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde işlemekteyiz. Çerezler vasıtası ile toplanan veriler siz üye olmadığınız müddetçe anonim şekilde toplanmaktadır ve Kişisel Veri mahiyetinde değildir.

Bu kapsamda bilgisayarınızı internete bağlamak için kullanılan Internet protokolü ( IP ) adresi sahteciliği önleme ve tanı amaçlı olarak cihazınızı tanımamıza yardımcı olacak Kişisel Veri niteliğinde olmayan teknik bilgileri de işleyebilmekteyiz.

Diğer Kaynaklardan Alınan Kişisel Veriler de Dahil Sair Bilgiler: Sizin hakkınızda diğer kaynaklardan da bilgi alabilir ve işbu Aydınlatma Metni içerisinde yer alan esaslar ve amaçlar dahilinde Kişisel Veri işleyebiliriz.

Bu kapsamda, internet sitenizde yahut sair kanalda alenileştirdiğiniz mesleki bilgileriniz ve iletişim bilgileriniz, sosyal medya araçları üzerinden İnternet Siteleri’ne yapılan üyelik kayıtlarında sizin ilgili sosyal medya araçlarına daha önce vermiş olduğunuz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaşılan Kişisel Verileriniz, iş ortaklarımız, bize Kişisel Verileriniz aktarılması kapsamında ilgili veri sorumlularına vermiş olduğunuz izne dayalı olarak topladığımız güncellenmiş adres bilgileri; hesap bilgileri, satın alma, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ödenmiş listelemeler (Sponsorlu Bağlantılar gibi) dahil olmak üzere arama sonuçları ve bağlantıları ve sahteciliğini önlemeye ve tespit etmeye yardımcı olmak ve bazı müşterilere ödeme kolaylığı sağlamak toplanan hesap numarası ve sair ödeme aracı bilgileri örnek olarak gösterilebilir.

Veri Sorumlusunun Kimliği EstetikTakvimi.com’dur.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde EstetikTakvimi tarafından işlenmektedir:

KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamındadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla EstetikTakvimi.com ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her şekilde yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

EstetikTakvimi.com, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir.

Kişisel verileriniz:

Yukarıda KVKK Madde 5.1 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;

Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca EstetikTakvimi.com’a başvurarak;

Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak on iş günü içinde bilgi@estetiktakvimi.com e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz.

Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz.

EstetikTakvimi.com, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 10 (on) iş günü içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Taleplerin EstetikTakvimi.com tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler EstetikTakvimi.com tarafından talep edilebilir.

İşbu siteye uzman, kurum ya da kullanıcı üye olabilmek için yukarıda yazılı olan tüm koşul ve şartları kabul etmiş sayılır.

EstetikTakvimi.com